Kinderen zetten zich in voor de kledingbank

Toen de kledingbank vlak bij hun school om winterjassen vroeg om uit te delen, trok groep 8 van de Alphense Bonifaciusschool thuis de kasten leeg. „Ik wist niet dat duizenden mensen hiervan afhankelijk zijn", zegt Fien (11).

Jan Belt
Alphen

Winterjassen in de kledingbankEen paar sterke armen zijn heel welkom als zo'n twintig scholieren maandag om 08.30 uur met een winkelwagen vol grote zakken bij Kledingbank Groene Hart aankomen. Een trappetje scheidt groep 8 van de Bonifaciusschool van de container waarin mensen hun weggegeven kleren vaak deponeren. Meteen schiet voorzitter van de kledingbank Richard Brand te hulp en tilt met de kinderen de volle kar omhoog.
Daarna werpt Brand twee zakken in de container om te tonen hoe kleding brengen werkt. Tientallen vrijwilligers van de kledingbank zijn uren zoet met uit-
pakken, beoordelen en sorteren van gebrachte artikelen. Daarna moeten er zoveel mogelijk de propvolle 'winkel' aan de Hoflaan in.
Als Brand de kar en nog zeker vijf door leerlingen ingezamelde grote zakken kleding heeft 'geparkeerd', legt hij in die 'winkel' uit wat de kledingbank allemaal doet en hoeveel mensen daar komen omdat ze het niet breed hebben.
„Ik schrok wel toen hij zei dat in de gemeenten Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem 12.000 tot 14.000 mensen vanwege hun lage inkomen twee keer per jaar kleding mogen komen halen", zegt Mik (11) als de kinderen later in de 'shop' en het magazijn mogen rondkijken. Daarvan staat io procent daadwerkelijk ingeschreven, de rest blijft weg omdat hun situatie niet nijpend genoeg is of uit schaamte.

Kledingbank verzoekt om hippe winterjassen

Om te voorkomen dat kinderen worden gepest

Dringend gevraagd bij Kledingbank Groene Hart: warme winterjassen en dan graag hippe! Dat verkleint de kans dat de kinderen die ze dragen, gepest worden.
De in Alphen gevestigde kledingbank, die jaarlijks bijna 50.000 stuks kleding weggeeft, kan altijd wel winterjassen voor kinderen en jongeren gebruiken. Maar opvallend in de oproep die Winterjassen fotode kledingbank afgelopen week deed, was juist de vraag om coole kinderkleding. Dat had een reden. `Kinderen worden helaas vaak gepest door klasgenoten omdat ze geen trendy kleren dragen', meldde de kledingbank.
Richard Brand, voorzitter van Kledingbank Groene Hart, hoort nogal eens van ouders die de 'win¬kel' in Alphen bezoeken dat hun kinderen niet mee durven komen. „Ze willen daar niet gezien worden. Als ze dan téch komen, gaat er vaak een wereld voor hen open. Want we hebben óók coole kleren."

Actie ‘Warme winterjassen voor kinderen’

In het tv-programma ‘Even tot hier’ deed de Groningse Kledingbank een oproep om winterjassen voor kinderen te brengen. Kledingbank Groene Hart sluit zich graag aan bij deze oproep, maar hoopt ook op geld om zelf mooie warme jassen te kunnen kopen.
KBfoto1Ook in onze regio hebben we een groot tekort aan winterkleding voor de 650 kinderen die bij de Kledingbank zijn ingeschreven. Kinderen worden helaas vaak gepest KBfoto2door klasgenoten omdat ze geen ‘coole’ kleding dragen. We zijn dus vooral op zoek naar trendy winterjassen en overige kleding voor de kinderen die bij ons shoppen!
Wij zijn heel blij als u mooie gebruikte jassen in de winkel komt brengen in De Jozef in Alphen aan den Rijn (ingang aan de kant van de Prins Bernardlaan). Maar we hebben ook geld nodig om jassen bij te kopen. Zoek u een goed doel om (een deel van) de energiecompensatie die alle Nederlanders hebben ontvangen te schenken? Denk dan ook aan ons!
Wilt u een actie op school beginnen, dan kunnen wij u helpen en de jassen komen ophalen.
Heeft u een bedrijf dat ons kan helpen in deze actie, dan komen we graag in contact.
Wilt u doneren zodat wij jassen kunnen kopen? Scan dan de QR-code of maak een bijdrage over naar NL17 RABO 0377 9206 73 ten name van Stichting Kledingbank Groene Hart, onder qr code winterjassenactievermelding van ‘Actie warme winterjassen’. De Kledingbank Groene Hart is een goed doel met ANBI status. kledingbank-groenehart.nl.

Kledingbank Groene Hart barst uit zijn voegen!

Richard in zijn petittie  T shirtAfgelopen donderdag heeft Kledingbank Groene Hart tijdens de
gemeenteraadsvergadering een petitie aangeboden. Zij vragen college en gemeenteraad om het mogelijk te maken naar een groter
pand te verhuizen. Een ruimhartig armoedebeleid en bestuurlijke
daadkracht zijn daarvoor nodig.

Gratis kleding voor minima

De Kledingbank Groene Hart biedt inwoners met een minimum inkomen (bijstand + 20%) de mogelijkheid om twee keer per jaar gratis kleding uit te zoeken
voor hun gezinsleden. “Dat is echt hard nodig,” vertelt Richard Brand uit Hazerswoude-Rijndijk, voorzitter van het stichtingsbestuur van de Kledingbank. “Op dit
moment leeft bijna 8% van de bevolking van een minimum inkomen en dat percentage stijgt in rap tempo als gevolg van de energiecrisis en de oplopende inflatie. In Alphen aan den Rijn gaat het om zo’n 10.000 mensen die nauwelijks iets te
besteden hebben. Daarvan zijn er op dit moment 1.000 klant bij de kledingbank.
Dat betekent dat er dit jaar minimaal 40.000 stuks kleding uitgegeven zullen worden aan de klanten en dan nog 5.000 stuks herenkleding aan de bewoners van
de PI.” Met 30 vrijwilligers wordt alle ingebrachte kleding uitgezocht, gesorteerd
en opgehangen (alles moet heel en zonder vlekken zijn) én wordt de organisatie bestuurd en beheerd. “Wij dragen echt bij aan het welzijn van de mensen. Ze
gaan hier altijd blij de deur uit met een nieuwe outfit voor henzelf en de kinderen,” aldus Brand.

Kledingbank Groene Hart groeit uit zijn jasje en is op zoek naar groter pand

Aanbieden petitieALPHEN - Voorafgaand aan de vergadering van de Alphense gemeenteraad van donderdag 16 juni heeft Richard Brand, voorzitter van de Stichting Kledingbank Groene Hart, een petitie aangeboden aan VVD-wethouder Anouk Noordermeer. Door de sterke groei in de afgelopen periode is het huidige pand in gebouw de Jozef aan de Hoflaan veel te krap.

Rob Langerak

De ruimte in de kapel van het voormalige bejaardenhuis ziet er weliswaar uit als een kledingwinkel, maar afrekenen is er niet bij voor de klanten die hiervoor in aanmerking komen. Dit zijn mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm of er zijn aantoonbare, hoge schulden met als gevolg een minimaal besteedbaar inkomen. Om in aanmerking te komen voor een gratis kledingpakket moet het formulier op de website van de kledingbank worden ingevuld. Dit kan de aanvrager zelf doen of samen met een maatschappelijke instantie zoals WMO, Tom in de buurt, GGZ, kerken en moskeeën en bewindvoerders. Brand vertelt dat de aangeleverde gegevens eerst worden verwerkt en daarna contact wordt opgenomen voor het maken van een afspraak.

Ongekend veel nieuwe klanten bij kledingbank

Groeiende inflatie en Oekraïners zorgen voor meer aanwas

Interview AD van 26 april 2022Door stijgende prijzen in de supermarkt en toestroom van Oekraïners, geeft Stichting Kledingbank Groene Hart in Alphen meer kleding weg dan ooit tevoren.
Jasper van den Brink Alphen

„Elke kilo kleding kunnen we goed gebruiken. Lingerie bijvoorbeeld is altijd binnen in mum van tijd weg", aldus voorzitter Richard Brand (65).
De kledingbank heeft te maken met een forse stroom aan nieuwe aanmeldingen. „We hadden verwacht eind dit jaar vierhonderd nieuwe aanmeldingen te krijgen. We zitten nu al op driehonderd", legt Brand uit.
Daarvan zijn er honderd afkomstig uit Oekraïne. „Die mensen hebben we gelukkig allemaal kunnen helpen. Maar we zitten echt bom- en bomvol." Naast de stroom Oekraïners zijn er ook tweehonderd 'gewone Alphenaren' bijgekomen. Boosdoener zijn de stijgende prijzen, vermoedt Brand.
Bij het binnenlopen van de winkel krijg je het gevoel van een alledaagse kledingzaak. Alles hangt keurig aan rekken, en er zijn pas¬hokjes en spiegels. Maar kijk je iets verder, dan zie je hoe nijpend de situatie is. Achterin in de winkel is er een kleine keuken voor de vrijwilligers. Deze ruimte is zelfs al gebombardeerd tot opslagplaats. Hier staan dozen met lakens opgestapeld.

Kleding is uit zijn jasje gegroeid

"Alleen al in de maand december zijn er tachtig mensen bijgekomen."

Richard in de winkelDankzij Kledingbank Groene Hart kan iedereen leuk gekleed gaan, ook mensen met een minimuminkomen. Steeds meer mensen maken er gebruik van. Maar de groei van de Kledingbank brengt ook nadelen met zich mee.

,,Wij hebben dringend bestuursleden nodig én grotere huisvesting'', zo begint Richard Brand (64), de bevlogen voorzitter van Stichting Kledingbank Groene Hart, het gesprek. Jaarlijks komen zeshonderd mensen uit Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop met een minimuminkomen bij de Kledingbank om gratis kleding uit te zoeken. En dat aantal groeit. ,,Alleen al in de maand december zijn er tachtig mensen bijgekomen."

Sinds Brand zo'n twee jaar geleden bij De Kledingbank is gekomen heeft hij er een gestroomlijnde organisatie van gemaakt. ,,Voorheen kwamen mensen hier om één kledingstuk te halen", zegt hij. ,,Dat was geen doen. Tegenwoordig kan iedereen twee keer per jaar kledingpakketten komen uitzoeken." Brand heeft een lijst gemaakt van hoe zo'n pakket er uitziet. Dat gaat van ondergoed, sokken en schoenen tot overjas.

Het feest van Sint Maarten

Op 11 november 2021, het feest van Sint Maarten, bracht de parochie H. Thomas een bezoek aan onze winkel. De film ziet u hieronder.