Вибач

Цю сторінку ще не перекладено вашою мовою, зараз ми показуємо голландську версію.

Over de kledingbank

Stichting Kledingbank Groene Hart (voorheen Kledingschuur Alphen aan den Rijn) is opgericht in 2018. De stichting heeft als doel ondersteuning te bieden, door middel van kledingpakketten, aan personen/gezinnen die (tijdelijk) onder de minima vallen of om wat voor reden dan ook (tijdelijk) minder te besteden hebben.

Stichting Kledingbank Groene Hart is een lokale stichting die samenwerkt met de gemeenten Alphen aan den Rijn, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren. Voor de uitvoering zijn wij afhankelijk van subsidie- en sponsorgelden.

De vrijwilligers in het magazijn nemen de kleding in ontvangst. Andere vrijwilligers in de winkel helpen de consumenten bij de uitgifte. Dit alles onder de dagelijkse leiding van een coördinator. De administratieve medewerker(s) zorgen voor de administratieve afhandeling en beoordeling van de aanvragen.

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vergoeding voor het uitoefenen van hun werkzaamheden voor de stichting. Alleen noodzakelijk gemaakte kosten voor de stichting worden vergoed.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De huidige bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Richard Brand
Secretaris: Dirk Jan Dijkstra
Penningmeester: Aland Griffioen
Bestuurslid ICT: Simon Dijkman
Algemene bestuursleden: Ria Dijkstra & Annie Houtman

Onze jaarverslagen

De kledingbank bestaat sinds 2017 en stelt elk jaar een verslag op. Hieronder vindt alle verslagen op een rij.

Дізнатися більше?