Kom je mee anderen helpen? Wij zoeken nog vrijwilligers!

Privacy

Persoonsgegevens

Stichting Kledingbank Groene Hart, hierna te noemen de kledingbank, kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de kledingbank en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanvraagformulier op de website aan de kledingbank verstrekt. De persoonsgegevens die de kledingbank van u kan verwerken staan gespecificeerd in ons privacy reglement. Hieronder vindt u een korte toelichting op ons privacy reglement. Voor het volledige privacy reglement en onze algemene voorwaarden, klikt u op:

Waarom heeft de kledingbank uw gegevens nodig?

De kledingbank kan uw persoonsgegevens doelgericht gebruiken in het kader van de verwerking, beoordeling en eventuele verstrekking van voorzieningen die door betrokkene is aangevraagd via de website www.kledingbank-groenehart.nl. Daarnaast verwerkt de kledingbank uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen.

Hoelang bewaart de Kledingbank uw gegevens?

De kledingbank bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het vormen van een (gezins)dossier. Het dossier is noodzakelijk om de aanvraagverwerking, beoordeling en verstrekking van de voorzieningen te kunnen realiseren. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Documenten die worden bijgevoegd in het aanvraagformulier, waaronder de inkomensgegevens en eventuele schuldgegevens, worden bewaard totdat de aanvraagbeoordeling heeft plaatsgevonden. Na beoordeling van een aanvraag worden de documenten uiterlijk binnen één maand verwijderd.

Delen met anderen

De kledingbank verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder uw schriftelijke (per e-mail of post) toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de kledingbank worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De kledingbank gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of deels te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of gedeeltelijke verwijdering via dit formulier doorgeven. De kledingbank zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het recht op inzage, correctie of verwijdering vindt plaats op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de voorwaarden die zijn opgenomen in onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.

Beveiligen

De kledingbank neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de kledingbank maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de kledingbank verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de kledingbank op via dit formulier.

Vragen ten aanzien van gegevensbescherming kunnen worden gesteld aan de functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder:

Naam: Dirk-Jan Dijkstra
Functie: bestuurssecretaris en functionaris gegevensbescherming