Welkom bij de Kledingbank

Stichting Kledingbank Groene Hart, opgericht in 2018, is een particulier initiatief en wordt mogelijk gemaakt door sponsors en vrijwilligers. De stichting geeft goede bruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar zelf niet (meer) kunnen betalen. Op deze manier dragen wij met elkaar mee aan armoede bestrijding in het Groene Hart en voorkomen wij samen verspilling door gebruikte kleding te hergebruiken.

Hoe werkt de kledingbank?
Iedereen die kleding over heeft kan deze inleveren tijdens de openingstijden. De kleding wordt door vrijwilligers op maat en type kleding gesorteerd. In de winkel kunnen zij die kleding nodig hebben, op een prettige en ongedwongen manier kosteloos een vast kledingpakket uitzoeken.
Om in aanmerking te komen voor een gratis kledingpakket moet het formulier op de website ingevuld worden. Dit kan de aanvrager zelf doen of samen met een maatschappelijke instantie zoals bijvoorbeeld: WMO, Tom in de buurt, GGZ, kerken en moskee├źn, bewindvoerders, enzovoort. Wij verwerken de aangeleverde gegevens en nemen daarna contact op voor het maken van een afspraak.
Zolang wij geen en/of onvoldoende sponsoring ontvangen om de begroting rond te krijgen zijn wij genoodzaakt om kleding te verkopen om in de kosten te kunnen voorzien. Te allen tijde behouden wij ons het recht toe om hierin aanpassingen aan te brengen van welk aard dan ook.

Media
Hier kunt u kijken naar een aan Studio Alphen gegeven interview.

Op 11 november 2021, het feest van Sint Maarten, bracht de parochie H. Thomas een bezoek aan onze winkel. De film ziet u hieronder.