Steun Stichting Kledingbank Groene Hart

De kledingbank is naast mogelijke subsidies en gelden vanuit nationale fondsen afhankelijk van donaties. Dankzij donaties kan de kledingbank haar werk voortzetten. Uw gift is daarom vaanbin harte welkom. U kunt een periodieke of eenmalige gift doen om de kledingbank te ondersteunen. De kledingbank is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat zowel eenmalige als periodieke schenkingen aftrekbaar zijn voor de inkomensbelasting. Maak hieronder uw keuze voor meer informatie.